1. W celu korzystania z serwisu należy zapoznać się z jego regulaminem i polityką prywatności strony www.kardiogine.pl oraz je zaakceptować.

2. Recepty wystawiane są przez Praktykę Lekarską Anna Krzak-Bieńkowska, ul. Kościuszki 61/II, 44-200 Rybnik, tel. 531110033, email: annakbienkowska@gmail.com, zwaną dalej Praktyką Lekarską. Możliwość internetowego zakupu recept dotyczy jedynie pacjentek tej praktyki.
3. Serwis zakupu recept dostępny pod adresem: https://kardiogine.pl/erecepta/
4. W celu zakupu recepty należy podać niezbędne dane osobowe, tj. imię, nazwisko, nr PESEL, adres email, nr telefonu.
5. Podając dane innej osoby użytkownik oświadcza, że jest przez nią do tego upoważniony
6. Administratorem danych osobowych jest Praktyka Lekarska Anna Krzak-Bieńkowska, ul. Kościuszki 61/II, 44-200 Rybnik, email: annakbienkowska@gmail.com, tel. 660461402
7. W celu skorzystania z serwisu należy w odpowiednich rubrykach wprowadzić listę leków, na które ma być wystawiona recepta oraz podać ilość opakować lub okres leczenia.
8. Maksymalny okres leczenia, na jaki wystawiane są recepty to rok od ostatniej wizyty. Okres ten może być wydłużony w wyjątkowych przypadkach – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że recepta może nie być zrealizowana częściowo lub w całości z przyczyn medycznych (np. konieczność wcześniejszej kontroli lekarskiej lub wykonania dodatkowych badań). W takim przypadku zwrot wpłaconej kwoty jest dokonywany w siedzibie praktyki lekarskiej – Rybnik, ul.Kościuszki 61/II.
10. Kod recepty zostanie przekazany telefonicznie lub przesłany w formie SMS na podany numer telefonu. Wraz z numerem PESEL jest on wystarczający do zakupu leków w aptece. Termin przesłana recepty to maksymalnie 3 dni robocze gabinetu. Aktualna lista dni roboczych gabinetu dostępna jest pod adresem: https://kardiogine.pl/rejestracja-ginekolog. Termin ważności recepty – zgodnie z regulaminem w portalu pacjent.gov.pl.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a użytkownikowi przysługuje prawo do ich poprawiania i wglądu. Poprawianie danych jest możliwe po ponownym załadowaniu serwisu i podaniu nowych danych. W przypadku podania niepełnych lub nieprawidłowych danych nie będzie możliwości korzystania z serwisu.
12. Dane osobowe chronione są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych (RODO).
13. Pliki cookies przechowywane są zgodnie z polityką prywatności serwisu www.kardiogine.pl
14. Umowa o zakupie recepty zostaje zawarta w momencie dokonania płatności. Płatność za recepty odbywa się za pomocą serwisu Przelewy24, adres: https://www.przelewy24.pl/ Regulamin dostępny jest na stronie: https://www.przelewy24.pl/regulamin. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności powinny być kierowane do tego serwisu. W przypadku niedokonania płatności pacjent nie ma obowiązku zapłaty, a zlecenie zostaje anulowane – recepta nie będzie wystawiona.
15. Reklamacje dotyczące realizacji usługi internetowego wystawiania recept należy kierować do Praktyki Lekarskiej, dane jw.
16. Koszt zakupu recepty to 20 zł.
17. Internetowy zakup recepty jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
– Polityka prywatności serwisu jest dostępna pod adresem: https://kardiogine.pl/polityka-prywatnosci.