Echo serca (USG serca)

Echo serca Rybnik – na czym polega?

Echo serca jest procedurą medyczną stosowaną do oceny funkcji serca. Badanie wykorzystuje fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do tworzenia obrazu serca, który może być następnie wykorzystany do diagnozowania i leczenia chorób serca. USG serca jest bezpieczną i bezbolesną procedurą, która może być wykonywana zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Procedura jest zazwyczaj wykonywana w szpitalu lub klinice, a jej wykonanie zajmuje około 20 minut. USG serca jest ważnym narzędziem w diagnostyce i leczeniu chorób serca i może przyczynić się do poprawy jakości opieki nad pacjentami z chorobami serca.

Co to jest echo serca?

Echo serca, znane również jako echokardiogram lub USG serca, jest nieinwazyjną procedurą służącą do oceny struktury i funkcji Pana serca. Wykonuje się go przy użyciu technologii ultradźwiękowej, która wysyła fale dźwiękowe przez ścianę klatki piersiowej, aby uzyskać obraz serca.

Dlaczego wykonuje się echo serca?

Głównym powodem wykonywania echa serca jest ocena pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem wrodzonej (występującej przy urodzeniu) lub nabytej (rozwijającej się w późniejszym okresie życia) choroby serca. Prawidłowo wykonane badanie echokardiograficzne dostarcza cennych informacji o wielkości i kształcie komór serca, ocenia sposób jego skurczu, zastawki i ściany pod kątem ewentualnych nieprawidłowości. Można zmierzyć przepływ krwi przez różne obszary, a także ocenić, jak skutecznie bogata w tlen krew jest pompowana z lewej strony serca do obiegu.

Jak wykonuje się echo serca

Podczas badania Echo serca, doświadczony technik wywiera lekki nacisk na klatkę piersiową za pomocą przetwornika, który emituje fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości, które odbijają się od różnych części anatomii wewnętrznej, wytwarzając echo dźwiękowe, powracające z powrotem w celu wygenerowania obrazów diagnostycznych zwanych “echem” na monitorach przeznaczonych do interpretacji przez wysoko wykwalifikowanych lekarzy zwanych kardiologami, którzy specjalizują się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń polegających na nieprawidłowościach w mięśniach, zastawkach lub komorach serca, wpływających na prawidłowe funkcjonowanie naszego układu sercowo-naczyniowego.

Jakie są zagrożenia związane z echem serca?

Ryzyko związane z wykonaniem echa serca jest bardzo niewielkie; jest to procedura uznawana za bezpieczną i bezbolesną, w której nie wykonuje się nacięć ani nie naraża na promieniowanie, w przeciwieństwie do innych technik obrazowania, takich jak tomografia komputerowa (TK), stosowanych do diagnozowania chorób różnych narządów w całym organizmie. po badaniu może Pan odczuwać lekki dyskomfort związany z bolesnością w okolicy klatki piersiowej lub wystąpić u Pana łagodna reakcja alergiczna, powodująca niewielkie podrażnienia skóry w wyniku alergii kontaktowej albo z materiałów używanych przez personel medyczny podczas badania, ale te dolegliwości zwykle ustępują w ciągu kilku godzin po zakończeniu badania, a do tej pory nie odnotowano długotrwałych skutków

Jakie są ograniczenia echa serca?

Z drugiej strony, istnieje kilka ograniczeń związanych z echem serca, a mianowicie trudności w uzyskaniu wiarygodnych obrazów w pewnych okolicznościach ze względu na obecność nieregularnych krzywizn blokujących sygnały akustyczne, co prowadzi do niskiej jakości wyników; stopień dokładności zależy również od umiejętności / poziomu doświadczenia odpowiednich techników radiologicznych, ponieważ ocena wymaga dużej interwencji człowieka i zmiennych; w celu zweryfikowania wiarygodnych wyników przy częstym stosowaniu tej techniki mogą być konieczne dodatkowe badania, takie jak angiografia, w zależności od złożoności każdego konkretnego przypadku.

Echo serca rybnik