USG Doppler tętnic kończyn górnych i dolnych

USG Doppler Rybnik

USG Doppler to rodzaj obrazowania medycznego, które wykorzystuje fale dźwiękowe do pomiaru przepływu krwi przez tętnice. Może być stosowany do diagnozowania warunków, takich jak zablokowane tętnice lub do oceny skuteczności leczenia problemów z krążeniem. USG Dopplera może być wykonywane zarówno na kończynach górnych, jak i dolnych. Podczas zabiegu, mała sonda jest umieszczana przy skórze i kierowana w stronę interesującej nas tętnicy. Sonda emituje fale dźwiękowe, które odbijają się od czerwonych krwinek w tętnicy. Odbicia te są następnie wykrywane przez sondę i wykorzystywane do obliczenia prędkości przepływu krwi. USG Doppler jest bezbolesną i nieinwazyjną procedurą, która może dostarczyć cennych informacji na temat stanu zdrowia Twoich tętnic.

Co to jest USG Doppler tętnic kończyn górnych i dolnych?

USG Doppler tętnic kończyn górnych i dolnych to procedura diagnostyczna stosowana do oceny różnych naczyń krwionośnych, takich jak naczynia w rękach i nogach. Procedura ta dostarcza informacji o prędkości i kierunku przepływu krwi w tych naczyniach, co pomaga w ocenie różnych problemów sercowo-naczyniowych.

Jakie są wskazania do tego badania?

Podstawowym wskazaniem do wykonania tego badania jest zbadanie występowania zwężeń lub zatorów w tych naczyniach, a także określenie, czy występują w nich skrzepy krwi. Za pomocą USG Dopplera można również wykryć tętniaka (nieprawidłowe poszerzenie lub nadmuchanie fragmentu naczynia) lub malformację tętniczo-żylną (rodzaj zmiany naczyniowej polegającej na nieprawidłowym połączeniu żył i tętnic). Ponadto, procedura ta może być wykorzystana do monitorowania postępów leczenia po zakończeniu terapii takich schorzeń jak choroba tętnic obwodowych (PAD).

Jak wykonuje się to badanie?

USG Dopplera wykonuje się za pomocą specjalnych sond z przetwornikiem ultradźwiękowym, umieszczanych na powierzchni skóry nad każdą ocenianą tętnicą. Sondy te wysyłają do organizmu fale dźwiękowe, które odbijają się od poruszających się cząsteczek, takich jak czerwone krwinki. Powstałe w ten sposób echa są przekształcane w “wykresy fal”, które pomagają zmierzyć zmiany prędkości w poszczególnych punktach każdego badanego naczynia.

Jakie jest ryzyko związane z tym testem?

Nie są znane żadne zagrożenia związane z badaniem USG dopplerowskim; może jednak wystąpić pewien dyskomfort podczas badania, spowodowany uciskiem sondy przetwornika na pewne obszary o ograniczonej przestrzeni pod skórą, takie jak kostki lub nadgarstki.

Jakie są normalne wyniki tego testu?

Wyniki prawidłowe wskazują na dobre krążenie przez niedrożne naczynia w normalnym zakresie głębokości we wszystkich badanych obszarach podczas badania; chociaż indywidualne wartości będą się różnić w zależności od wieku i płci oraz innych czynników, takich jak nawyki ruchowe, palenie tytoniu itp. Wyniki nieprawidłowe wskazują na obniżoną prędkość odczytu spowodowaną zwężonymi częściami i zablokowanymi drogami; podczas gdy podwyższone wartości zazwyczaj sygnalizują większe problemy, takie jak anomalie związane z tętniakami lub AVM, które mogą wymagać dalszych badań wspartych odpowiednim leczeniem, jeśli jest to konieczne.

usg doppler rybnik