USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych

USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych Rybnik

USG Doppler to nieinwazyjne i bezbolesne badanie, które wykorzystuje fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do oceny przepływu krwi. USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych służy do poszukiwania blokad lub zwężeń tych tętnic, które mogą prowadzić do udaru mózgu. Badanie wykonuje się poprzez umieszczenie małego przetwornika na szyi. Przetwornik wysyła fale dźwiękowe i odbiera echo fal, które odbijają się od komórek krwi. Efekt Dopplera jest następnie używany do pomiaru prędkości i kierunku przepływu krwi. Badanie USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych jest szybkim i łatwym sposobem oceny ryzyka udaru i może pomóc w podjęciu decyzji o leczeniu.

Na czym polega ultrasonografia dopplerowska tętnic szyjnych i kręgowych?

USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych to rodzaj badania obrazowego służącego do oceny krążenia w rejonie głowy i szyi. Pozwala lekarzom zbadać przepływ krwi przez te ważne naczynia, wykryć ewentualne blokady lub zwężenia (stenozy) spowodowane chorobami naczyń, takimi jak miażdżyca, tętniaki, zakrzepy, rozwarstwienia i inne nieprawidłowości. USG Doppler może być również wykorzystywane do podejmowania decyzji medycznych przy rozważaniu interwencji terapeutycznych w przypadku problemów związanych z blokadą.

Jakie są wskazania do tego zabiegu?

Wskazania do tej procedury obejmują: ocenę zwężenia tętnicy szyjnej; wykrywanie okluzji tętnic wewnątrzczaszkowych; ocenę wyników pooperacyjnych po endarterektomii tętnicy szyjnej; diagnozę siniaków szyjnych (nieprawidłowy dźwięk, który może wskazywać na problem z krążeniem); wykorzystanie w ramach monitorowania oceny ryzyka udaru mózgu; identyfikację guzów mózgu; poszukiwanie rozwarstwienia lub tętniaka w naczyniach krwionośnych w okolicy podstawy czaszki; ocenę naczyń limfatycznych w okolicy szyi.

Jak wykonuje się ten zabieg

Procedura ta jest zwykle wykonywana przy użyciu fal dźwiękowych o wysokiej częstotliwości, które są emitowane przez sondę z przetwornikiem, przesuwaną tam i z powrotem nad obszarami takimi jak tętnica szyjna w pobliżu szyi lub w innych miejscach, w których podczas badania fizycznego za pomocą stetoskopu słyszano nieprawidłowe dźwięki. Obraz uzyskany podczas tej procedury może wykazać zmiany prędkości, turbulencji przepływu ciśnieniowego i kierunku przepływu, co pomaga w diagnozowaniu niektórych schorzeń układu krążenia, takich jak odkładanie się płytki nazębnej w tętnicach lub nieodpowiednie/nadmierne ruchy ścian tętnic spowodowane chorobami naczyniowymi.

Jakie są zagrożenia i powikłania związane z tym zabiegiem?

Ryzyko związane z ultrasonografią dopplerowską może obejmować podrażnienie skóry przez żel stosowany na końcówce głowicy, chociaż nie odnotowano żadnych znanych długoterminowych skutków ubocznych, jeśli badanie jest wykonywane pod odpowiednim nadzorem i z zachowaniem wszystkich niezbędnych środków ostrożności. Ograniczenia związane z tą techniką obejmują fałszywie pozytywne wyniki z powodu błędów operatora, jeżeli nie jest on odpowiednio traktowany, oraz mniejszą dokładność w diagnozowaniu niektórych form chorób naczyniowych w porównaniu z bardziej zaawansowanymi technologiami obrazowania, takimi jak angiografia MRI lub tomografia komputerowa.

USG Doppler aorty i tętnic biodrowych