Holter EKG

Holter EKG Rybnik – jak wygląda?

Holter EKG to badanie oceniające aktywność elektryczną serca w okresach spoczynku i aktywności. Holter to małe, nadające się do noszenia urządzenie, które w sposób ciągły rejestruje aktywność elektryczną Twojego serca przez 24 do 48 godzin. W tym czasie pacjent będzie prowadził dziennik swoich działań i samopoczucia. Informacje te pomogą lekarzowi określić, czy dolegliwości są związane z aktywnością serca. Holter EKG jest badaniem zupełnie bezpiecznym. Po badaniu może wystąpić podrażnienie skóry od elektrod lub dyskomfort z noszenia urządzenia przez dłuższy okres czasu. Holter EKG jest cennym narzędziem do diagnozowania chorób serca i określenia najlepszego leczenia dla Ciebie.

Co to jest Holter EKG ?
Holter EKG jest procedurą diagnostyczną, w której można monitorować aktywność elektryczną serca przez okres 24 godzin lub dłużej.

Jak stosuje się Holter EKG ?
Aby wykonać badanie holterskie, pacjent musi mieć na sobie specjalny aparat do rejestracji EKG i odnotowywania informacji o zdarzeniach fizycznych przez okres 24 godzin lub dłuższy czas.

Jakie są korzyści z zastosowania Holtera EKG ?
Holter EKG umożliwia lekarzom śledzenie każdego rodzaju danych ekg, takich jak rytm serca i częstość arytmii, co pozwala im na udzielenie bardziej precyzyjnej diagnozy.Może on także dostarczyć więcej informacji niż inne rodzaje testów diagnostycznych, takich jak transtornoerotografia(EKG).

Jak interpretować wyniki badania EKG Holter ?
Wyniki badania holterskiego powinny być interpretowane przez lekarza.Lekarz bêdzie w stanie oceniç wyniki w celu identyfikacji problemów zwiàzanych z funkcjonowaniem serca, takich jak arytmia.

holter ekg rybnik