USG gruczołów piersiowych

USG gruczołów piersiowych jest procedurą diagnostyczną stosowaną do oceny stanu zdrowia piersi. Procedura wykorzystuje fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do tworzenia obrazów tkanki piersi. Ultradźwięki są często stosowane w połączeniu z innymi metodami obrazowania, takimi jak mammografia, w celu uzyskania bardziej kompleksowego obrazu piersi. Ultradźwięki mogą być stosowane do oceny różnych stanów chorobowych piersi, w tym łagodnych mas, cyst i guzów. Może być również wykorzystywane do prowadzenia biopsji i innych interwencji. Ultradźwięki są bezpieczne i dobrze tolerowane, nie wymagają też użycia promieniowania jonizującego.

USG gruczołów piersiowych