Rejestracja przez internet

- pierwsza wizyta kardiologiczna z EKG

  - 120 zł
- USG serca - UKG   - 110 zł 
- test wysiłkowy   - 100 zł
- 24-godzinny Holter EKG   - 120 zł
- 24-godzinny Holter ciśnienia tętniczego   - 80 zł
- USG Doppler tętnic kończyn dolnych   - 120 zł 
- USG Doppler żył kończyn dolnych   - 120 zł
- USG Doppler tętnic kończyn górnych   - 100 zł
- USG Doppler żył kończyn górnych   - 100 zł
- USG Doppler aorty i tętnic biodrowych   - 100 zł
- USG Doppler tętnic nerkowych   - 120 zł
- USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych   - 80 zł